Haymana Meslek Yüksekokulunda Danışmanlık Gerektiren Konular

Ders Danışmanlığı: Her öğrencinin ders danışmanı, alması gereken dersler konusunda öğrencilerle haftanın belli günlerinde görüşmeler yapmaktadırlar.

Ders Muafiyeti: Daha önce başka bir üniversiteden lisans diploması aldıysanız transkriptiniz ve dilekçe ile dönem başında bölüm sekreterliğine başvurarak muafiyet talebinde bulunabilirsiniz.

İş Güvenliği Eğitimi: Tüm Haymana Meslek Yüksekokulu öğrencileri uygulamaya çıkmadan önce İş Güvenliği Eğitimi almaktadırlar.

Projelere Katılım: Ankara Üniversitesi BAP öğrenci projelerini desteklemektedir. Öğrenciler danışman hoca eşliğinde bir proje önerisinde bulunabilirler.

Uyum Haftasına Katılım: UYM 101 dersi birinci sınıf başlangıcında alınması gereken bir derstir. Amacı Yüksekokula yeni başlayan öğrencilerin uyumuna yardımcı olmaktır. Bu derse katılım sağlanmamışsa bir sonraki yıl katılım gerekmektedir.

Yatay Geçiş: Başka bir üniversiteden yatay geçiş yaptıysanız transkriptiniz ve dilekçe ile dönem başında bölüm sekreterliğine başvurarak eğitiminize devam edebilirsiniz.

Yurt Dışı Olanaklar: Haymana Meslek Yüksekokulu öğrencileri Erasmus anlaşması yapılan üniversiteler dönem içi ve yaz stajı yapmak üzere gidebilmektedirler. Yüksekokulumuzun Erasmus Koordinatörü Öğr. Gör. Bayram GÖKTAŞ’dır. Ayrıca yurt dışı bilimsel toplantılara katılım konusunda öğrencilerimiz cesaretlendirilmekte, kongre sunumu hazırlanmışsa Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığından mali destek talebinde bulunabilmektedir.

Yurt İçi Kongre Katılımı: Haymana Meslek Yüksekokulu öğrencileri yurt içi kongrelere katılım konusunda cesaretlendirilmektedir. Öğrenci kongre sunumu hazırlamışsa Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığından mali destek talebinde bulunabilmektedir.