TERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ FİZYOTERAPİ PROGRAMI TANITIMI

Fizik tedavi, bireylerde hareket bozukluğuna yol açan yaralanma, hastalık ve yaşlılıkta, ağrı ve fonksiyon bozukluklarında, uzman hekimin tanısından sonra gerekli tedavi yöntemlerinin planlanarak uygulanmasını içermektedir. Fizyoterapi Teknikeri: Fizyoterapi hizmeti verilen tüm kuruluşlarda FTR uzman hekimi ve fizyoterapist denetiminde çalışarak güvenli, etkili ve kaliteli sağlık hizmeti verilmesine yardım eden ara kademe sağlık personelidir.

Türkiye’de ve dünyada gerek nüfusun yaşlanması, gerekse trafik ve endüstriyel kazaların artışı, doğuştan ve kazanılmış engele sahip birey sayısının giderek artması, fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerine olan ihtiyacı artırmaktadır. Rehabilitasyon hizmetleri, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimi koordinasyonu ve denetiminde geniş bir ekip tarafından yürütülür. Türkiye’de, bu ekibin en önemli elemanlarından biri olan fizyoterapistlerin sayıca az oluşu, yeterli ve kaliteli hizmet sunumunda sorunlara neden olmaktadır. Bu amaçla   fizik tedavi uygulama alanında eksikliği duyulan yardımcı sağlık personeli olarak çalışabilecek “Fizyoterapi Teknikerliği” programı ile tekniker yetiştirmek önemli bir gerekliliktir. Fizyoterapi Teknikeri, hastalara, fizik tedavi uygulaması yapmak için ilgili aletleri hazırlamak, fizyoterapist denetiminde elektroterapi uygulamalarını, fiziksel performansı arttırmak için, yardımcı araç-gereç, ortez ve protez uygulamaları ve günlük yaşam aktiviteleri ile ilgili uygulamaları ve fonksiyonunu kaybetmiş organların desteklenmesi için takılan yardımcı cihazların (protez-ortez, splint vb.) kullanımını hastaya öğretmekle yükümlüdür. Bu programın amacı, başta Fizik Tedavi Rehabilitasyon klinikleri olmak üzere, üniversite ve devlet hastaneleri, özel hastaneler, sağlık merkezleri, özel dal merkezleri, kaplıca- kür merkezleri ve SPA/termal tesislerde eksikliği yoğun olarak hissedilen bilimsel donanıma sahip insan sağlığına ve etik değerlere önem veren yardımcı sağlık personeli yetiştirmektir.

Alan Kodu Ön Lisans Mezuniyet Alanı Tercih Yapılabilecek Lisans Programları
5336 Fizik Tedavi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik
4263 Fizyoterapi