YÜKSEKOKUL YÖNETİCİ SEKRETERLİĞİ

Akademik Faliyet Raporu

Yüksekokul Kurulu İş Akış Süreci

Yüksekokul Kurulu Üyelikleri, Yönetim Kurulu Üyelikleri İşlemleri

Yüksekokul Yonetim Kurulu İş Akış Süreci

 

PERSONEL

40-a-40-b-40-c-40-d-ve-31.-Madde Kapsamındaki Ders Görevlendirmeleri

Adaylık Kaldırma İşlemleri

Akademik Kadro İlanı

Akademik ve İdari Kadrolara İlişkin İptal-İhdas İşlemleri

Akademik ve İdari Personel Nakil İşlemleri

Akademik ve İdari Personel Terfi İşlemleri

Aylıksız İzinler ve Sağlık İzinleri

Bilgi Edinme Başvuru İşlemleri

Disiplin Soruşturması

Görev Atama İşlemleri

Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği İşlemleri

Jüri Üyeliği Ücreti Ödenmesi

Sözleşmeli Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Atama İşlemleri

Yardımcı Doçent, Öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlisi ve Uzman Görev Süresi Uzatma İşlemleri

Yıllık İzin ve Mazeret İzinleri

Yurtiçi ve Yurt Dışı Görevlendirmeler

 

ÖĞRENCİ İŞLERİ

Çift Anadal Yan Dal

Ders Kayıtları – Danışmanlık Hizmetleri

Ders Muafiyeti

Disiplin Soruşturması

Erasmus Ders Verme Hareketliliği

Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği

Erasmus Öğrenim Hareketliliği

Erasmus Staj Hareketliliği

Farabi Değişim Programı Gelen Öğrenci

Farabi Değişim Programı Giden Öğrenci

İlişik Kesme

Kayıp Diploma

Lise Diploması İsteme

Mazeret Sınavı

Mezuniyet

Okutulacak Dersler

Ögrenci Temsilciligi

Öğrenci Kayit Dondurma

Öğrenci Kontenjanlarının Belirlenmesi

Sınav Notuna İtiraz

Yaz Dönemi Ders Açılması

Yaz Dönemi Ders Alma

 

MALİ İŞLER

Avans,Kredi Yoluyla Mal Alımı

Aylık Akademik ve İdari Personel Maaş Ödenmesi

Aylık Ek Ders Ücreti Ödenmesi

Bakım-Onarım

Doğrudan Temin Yoluyla Bakım Onarım Yapımı

Doğrudan Temin Yoluyla Hizmet Alımı

Doğrudan Temin Yoluyla Mal Alımı

Kredi-Avans Mutemedi

Tek Kaynaktan Temin Edilen Hizmet Alımı

Tek Kaynaktan Temin Edilen Mal Alımı

Yolluk İşlemleri

 

TAŞINIR İŞLEMLERİ

Dayanıklı Taşınırların Numaralandırılması

Sayım ve Sayım Sonrası Yapılacak İşlemler

Taşınır Çıkış İşlemleri

Taşınır Giriş İşlemleri

Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli

 

BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV

Belge Yönetimi ve Arşiv İşlemleri

Gelen-Giden Belge

 

BİLGİ İŞLEM

Bilgi İşlem