Ankara’ya 74 km uzaklıkta olan Haymana’da bir yüksek okul kurulması yıllar önce gündeme gelmiş ancak çeşitli sebepler ile gerçekleşmemiştir. Ankara Üniversitesi Türkiye Cumhuriyetinin kurduğu ilk üniversite ve Ankara’nın üniversitesi olması bilinci ve sorumluluğu ile bu konuyu ele almıştır. Bu anlayış ile 4 Kasım 2009 tarihinde Ankara Üniversitesi ile Haymana Kaymakamlığı ve Haymana Belediye Başkanlığı arasında protokol imzalanmıştır. Protokol doğrultusunda, meslek yüksekokulun kuruluş çalışmalarına 2009 yılının Aralık ayında başlanmış ve bundan sonraki 4-5 aylık kısa bir sürede okul yasal statüsüne kavuşmuştur. Bu süreçte Ankara Üniversitesi bünyesinde hızlı ve yoğun bir çalışma yürütülmüştür. Süreci kısaltmak için, yüksekokul kurulması ile bölüm ve programların açılması çalışmaları birlikte yapılmıştır. Bu çalışmalarda yüksekokul bünyesinde başlangıç olarak üç bölüm ve bu bölümlere bağlı birer program açılmasına karar verilmiştir. Yapılan çalışmalar üniversitenin ilgili komisyonlarında görüşüldükten sonra üniversite senatosunda da onaylanarak Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) sunulmuştur.

YÖK Genel Kurulunun 8 Nisan 2010 tarihinde aldığı karar ile yüksekokulumuz kurulmuştur. Yine YÖK Genel Kurulunun 12 Mayıs 2010 tarihinde aldığı karar ile teklif edilen bölüm ve programlar onaylanmıştır. Bu karara göre yüksekokulumuz bünyesinde Hemşirelik ve Bakım Hizmetleri Bölümü ile bu bölüme bağlı Yaşlı Bakımı Programı, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü ile bu bölüme bağlı İlk ve Acil Yardım Programı, Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü ile bu bölüme bağlı Fizyoterapi programı açılmıştır.

Hemşirelik ve Bakım Hizmetleri Bölümünün adı daha sonra Sağlık ve Bakım Hizmetleri Bölümü olarak değiştirilmiştir. Ayrıca Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümüne bağlı İlk ve Acil yardım Programı Üniversitemiz senato kararı ile Üniversitemizin Keçiören’de bulunan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Bünyesine alınmıştır.