SAĞLIK VE BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ YAŞLI BAKIMI PROGRAMI

Dünyada ve Türkiye’de nüfus yapısı değişmektedir. Bu değişimin bir sonucu olarak yaşlı nüfus oranı artmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yürütülen Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre Türkiye’de 4.893.423 kişi yaşlı kategorisinde bulunmaktadır. Diğer bir ifade ile Türkiye nüfusunun %6,8 ni yaşlı nüfus oluşturmaktadır. Yapılan projeksiyonlar bu oranın artarak % 10 nun üstüne çıkacağını göstermektedir.  Ayrıca kentleşme oranı artmakta ve geleneksel aile yapısı değişime uğramaktadır. Bu değişimlere bağlı olarak yaşlı nüfusun bakım gereksinimleri artmaktadır Bu alanda farklı boyutlarda hizmet veren meslek elemanları bulunmaktadır.  Ancak bu meslek elemanları arasında yaşlıyla  uygulama boyutunda hizmeti bire bir yürütecek ve yaşlıyı bütüncül olarak ele alabilecek meslek grubunun bulunmaması nedeniyle bu hizmeti profesyonel olarak yürütebilecek ara elemana gereksinim duyulmuştur.

Artan yaşlı nüfus ve bu nüfusun bakım gereksinimlerine karşın Türkiye de bu gereksinimi karşılayacak, yaşlıya hizmet kurumları ile yaşlı sağlığı, bakımı, tedavisi ve rehabilitasyonu alanlarında yetişmiş profesyonellerin sayısı çok yetersizdir. Bu programın amacı, bakıma gereksinimi olan ya da olmayan bütün yaşlı bireylerin bakım ve rehabilitasyonunu yapan ve onların yaşam kalitelerinin artırılmasına katkı sağlayan ara profesyonel elemanlar yetiştirmektir.

Alan Kodu Ön Lisans Mezuniyet Alanı Tercih Yapılabilecek Lisans Programları
4403 Yaşlı Bakım Hizmetleri Beslenme ve Diyetetik
9080 Yaşlı Bakımı Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Hemşirelik
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri