ZORUNLU STAJ UYGULAMALARI-Dikkat Edilecek Hususlar

1-      Fakülte/Yüksekokullarda staj işlemlerinin koordinasyonu için staj koordinatörleri belirlenmelidir.

2-      Staj yapacak öğrenciler aşağıdaki belgeleri Fakülte/Yüksekokul Dekanlık/ Müdürlüklerine staj başlama tarihinden en az 15 gün önce Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına (OİDB) ulaşacak şekilde teslim etmelidirler.

a-      Staj Başvuru Formu (2 nüsha düzenlenir bir tanesi OİDB Staj Bürosuna iletilir)

b-      Staj Yeri Kabul Belgesi

c-      Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

d-     Öğrenci Kimliği Fotokopisi

3-      Fakülte ve  Yüksekokullar  Madde  2 ‘de  tanımlanan  belgeleri  gönderirken   bunlarla  birlikte staj yapacak öğrencilerin listesini de eklemelidir.

4-      Staj başvuru formunun doldurulması sırasında

a-Kesinleşmiş staj başlama ve bitiş tarihi mutlaka bulunmalı ve staj yeri kabul belgesi ile aynı olmalıdır. SGK sistem girişi yapıldıktan sonra tarihlerde değişiklik yapılamamaktadır.

b-Staj yapacak öğrenciye erişim kolaylığı için telefon ve e-mail adresi mutlaka yazılmalıdır.

c-Yabancı uyruklu öğrenciler “İkamet Tezkere Numarası” veya geçici TC Kimlik Numarasını forma işlemek zorundadır.

d-Birden fazla değişik tarihlerde staj yapacak öğrencilerin staj başlama ve bitiş tarihleri tek bir staj başvuru formunda belirtilmeli, staj yeri kabul belgeleri bu forma eklenmelidir.

5-     Öğrenciler sigortalı işe giriş bildirgelerini staj başlangıç tarihinden 3 gün önce Öğrenci  İşleri Daire Başkanlığı Staj Bürosundan elden almalıdırlar. Faks ve benzeri araçlar yardımıyla bu belgelerin iletilmesi mümkün değildir.

Yaz Stajı Yönergesi

Yaz Stajı Formu

STAJ YERİ KABUL FORMU

Staj Sözleşmesi