•  Misyon ve vizyon doğrultusunda meslek elemanları yetiştirmek
  •  YÖK başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili tüm yasa ve yönetmeliklere uygun olarak faaliyetlerin sunulması,
  •  Kalite yönetim sistemini sürekli iyileştirmek,
  •  Çalışanların mesleki ve kişisel gelişimlerini sürekli desteklemektir.