Ankara Üniversitesi Haymana Meslek Yüksekokulu 08 Nisan 2010 tarihli YÖK Genel Kurulu kararı ile kurulmuştur. İlk açıldığında Üç Bölüm ve Her bölüm altında bir program olan yüksekokulumuz Sağlık ve Bakım Hizmetleri Bölümü altında yer alan “Yaşlı Bakımı Programı” ve Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü altında yer alan “Fizyoterapi Programı” olarak iki bölümden oluşmaktadır.

Mezunlarımızın İstihdam Alanları; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Belediyeler, Kamu Hastaneleri, Özel Hastaneler, Tıp Merkezleri, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri, Protez-Ortez Üretim ve Rehabilitasyon Merkezleri, Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri veren kuruluşlar, Endüstri Alanları, Okullar, Spor Kulüpleri, Huzur Evleri, Mesleki Rehabilitasyon Merkezleri, Kaplıca Merkezleri, Evde Bakım Merkezleri olarak sıralanabilir.

PROGRAMLAR İLE İLGİLİ BİLGİLER

1 – FİZYOTERAPİ
Fizik tedavi, bireylerde hareket bozukluğuna yol açan yaralanma, hastalık ve yaşlılıkta; ağrı ve fonksiyon bozukluklarında; uzman hekimin tanısından sonra gerekli tedavi yöntemlerinin planlanarak uygulanmasını içermektedir. Bu programdan mezun olanlar “Fizyoterapi Teknikeri” ünvanı almaktadır. Fizyoterapi Teknikeri: Fizyoterapi hizmeti verilen tüm kuruluşlarda FTR uzman hekimi ve fizyoterapist denetiminde çalışarak güvenli, etkili ve kaliteli sağlık hizmeti verilmesine yardım eden ara kademe sağlık personelidir. Türkiye’de ve dünyada gerek nüfusun yaşlanması, gerekse trafik ve endüstriyel kazaların artışı, fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerine olan ihtiyacı artırmaktadır.

2 – YAŞLI BAKIMI
Dünyada ve Türkiye’de nüfus yapısı giderek değişmekte, toplumlar yaşlanmaya başlamaktadır. 2014 yılı TÜİK verilerine göre Türkiye’de toplam nüfus içindeki 65 yaş üstü bireylerin oranı %8 olarak belirlenmiştir ve gelecek yıllarda bu oranın daha da artması beklenmektedir.

Nüfus yapısındaki değişme ve beraberinde aile yapısındaki değişiklikler artan yaşlı nüfusun bakımını giderek sorun haline getirmeye başlamaktadır. Aileler yaşlı bireylerin bakımı için profesyonel sağlık elemanı talep etmektedir.

Yaşlı bakım programı mezunları yaşlı bakımı alanda hizmet veren, bireyi bütüncül yaklaşımla değerlendirebilen, sorunlarını saptayabilen, bakımını planlayan profesyonel sağlık elemanlarıdır.

Bu programın amacı, yaşlı bakımı alanında bilgi birikimine sağlık, yaşlının sorunlarını belirleyen, sorunlarına yönelik çözüm geliştiren ve bakım planlayan, sosyal yönden destekleyen, iletişim becerileri gelişmiş yardımcı sağlık personeli yetiştirmektir.

Yaşlı Bakımı ve Fizyoterapi Programlarının öğretim süresi 2 yıldan oluşmaktadır. Programın birinci yılında anatomi, fizyoloji, tıbbi terminoloji, farmakoloji gibi temel tıp derslerine ilave olarak mesleğe başlangıç düzeyinde dersler yer almaktadır. İkinci yıl her iki program içinde derslerin büyük çoğunluğunu programa özel dersler ve uygulamalar oluşturmaktadır.